Dutch English

Disclaimer

Deze website is om algemene gezondheid informatie en kennis van de TCG-behandelingen te verstrekken. Het is niet om levensbedreigende toestanden te behandelen.

De behandelaars van Praktijk Na zijn geen arts of medicus en zullen nooit een medisch advies uitbrengen. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen. Acupunctuur en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen. Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven behandelingen. Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. 

Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit de behandelaars van Praktijk Na uit. De gegevens op deze website zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Praktijk Na kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u Praktijk Na attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.